Klart könsstympning ska vara förbjudet!Läser idag i DN's nätupplaga om hur en könsstympad kvinna drev fram ny lag i Kenya. Otroligt stark artikel, läs! Här i trygga Sverige är det svårt att tänka sig, att förstå hur man kan könsstympa ett barn, oavsett vilken anledning man har.

"Sophia Abdi Noor var sju år gammal när hon och åtta av hennes jämnåriga kamrater blev förda till en gammal kvinna som skulle utföra ritualen. Kvinnan var på väg att bli blind, och med ett rakblad, utan bedövning, skar hon bort flickornas könsorgan och sydde igen med taggar från ett akaciaträd.

– Tre av oss förblödde
och dog. En av dem var min allra bästa kompis.

Sophia Abdi Noors far tog henne till sjukhus där hon fick blodtransfusioner, men hennes liv hade förändrats för alltid. Varje menstruation var enormt smärtsam och hon klarade inte att gå i skolan. Genom åren missade hon varje månad många lektioner, vilket påverkade hennes studieresultat negativt. Men snart var det dags för nästa mardröm: bröllopsnatten.

Sophia Abdi Noor och hennes man kämpade i tre nätter för att fullborda ett samlag. Till slut tvingades Sophia Abdi Noor att uppsöka sjukhuset för att få sin vagina öppnad med skalpell."


Det är helt otänkbart, oförståeligt. Det här pratades mycket om i högstadiet på min skola. Det var något vi kunde relatera till, förstå hur hemskt det var (till exempel 9/11 förstod vi inte så mycket av, vem som var arg och vem som hade gjort vad och varför).

Har på senare år läst Waris Diries böcker En blomma i Afrikas öken och Ökenblomman återvänder. Läs dem ni med!

Nu måste jag fortsätta att skriva ett manus och göra en powerpoint, i alla fall i någon timme tills nästa paus ;)


En julklapp som förändrar världen.

                                                    

Årets julklapp från Kvinna till Kvinna vill belysa det stora problemet med våld mot kvinnor i hemmet.
Under och efter en konflikt ökar våldet i hemmen och många kvinnor drabbas. Samtidigt bortprioriteras kvinnors rättigheter då konflikten överskuggar allt annat. Genom att skicka ett julkort kan du stödja kvinnor i konfliktländer som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter.

För att beställa:
Gå in på www.kvinnatillkvinna.se/julklapp.
Du kan också ringa in din beställning på 08-588 891 77
Vi behöver din beställning och betalning senast den 16 december.

Ditt bidrag går till kvinnor i konfliktländer som:
– driver kvinnojourer och skyddade boenden
– ökar kunskapen om våld mot kvinnor
– arbetar förebyggande mot trafficking och andra former av sexuellt våld.

150 kronor räcker till akut skyddat boende för en kvinna i Georgien som flytt från våld i hemmet.

300 kronor räcker till två radiosändningar i Liberia med information om våld i hemmet.

500 kronor räcker till en workshop om kvinnors rättigheter för 30 unga tjejer i Serbien.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Sexuellt våld mot män, kvinnor och barn.


Sexuellt våld även mot män - SVD 25 maj 2010.
Även män och pojkar utsätts för sexuellt våld i krigets Kongo. Den ensidiga rapporteringen om kvinnor som våldtas av soldater gör bara att det blir svårare att se – och angripa – de grundläggande orsakerna bakom alla övergrepp. Vilket kan leda till en fortsatt ond cirkel av våld.

Könsrelaterat våld mot flickor och kvinnor - Kris och traumacentrum
I praktiken leder den strukturella könsdiskrimineringen av kvinnor till att de har sämre möjligheter att utöva sina rättigheter och få sina rättigheter tillgodosedda. Regler, sedvänjor, traditioner, praxis och attityder som vidmakthåller en maktobalans mellan män och kvinnor, som ytterligare förstärks genom könsrelaterat våld.
Definitioner, arenor, konsekvenser, kontexter.

Könsrelaterat och sexuellt våld - Rädda Barnen

I väpnade konflikter och katastrofer när barnens vanliga skydds- och stödstrukturer är försvagade är barnen extra sårbara för olika former av sexuella övergrepp och våld. Barn som placeras i fosterfamiljer kan utnyttjas och utsättas för övergrepp av sina släktingar. Kvinnor och barn kan tvingas till sexuella tjänster i utbyte mot mat och husrum.


Könsrelaterat våld - vad gör Röda Korset?

                                  
Under åren 1996-2002 var DR Kongo hårt drabbat av inbördeskrig. Man beräknar att 4 miljoner människor dog. Ännu idag dör 45 000 människor varje månad till följd av krigen.  Trots den bräckliga freden råder fortfarande stridigheter i östra delen av landet. I januari 2009 förvärrades konflikten. Idag finns det cirka 1,9 miljoner internflyktingar i hela DR Kongo, och 1,5 miljoner av dem befinner sig i östra Kongo. Röda Korset är på plats för att bistå de som drabbats av konflikten med mat, vatten och förnödenheter.

I DR Kongo är det sexuella våldet mot framförallt kvinnor och flickor men även pojkar och män ytterligare en tragisk konsekvens av kriget. Röda Korset bedriver projekt i östra delen av landet för att bekämpa det sexuella våldet och hjälpa de som utsatts.

År 2004 startades projektet i provinsen norra Kivu. Varje år söker tusentals kvinnor där hjälp för sexuellt våld. Svenska Röda Korset har stött hjälpprojektet sedan 2005 då man även startade ett projekt i provinsen södra Kivu. 2009 bidrog detta projekt till att fler än 1400 utsatta kvinnor fick hjälp.

DR Kongos Röda Korts har idag över 100 000 frivilliga över hela landet. Svenska Röda Korset har sedan länge gett stöd till DR Kongos Röda Kors utveckling och detta har varit mycket viktigt för att föreningen ska ledas väl och för att frivilliga på lokal nivå ska kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt. Förutom direkt stöd till drabbade arbetar Röda Korset i DR Kongo med att bekämpa det sexuella våldet genom att sprida information och genom att påverka lokala beslutsfattare och opinionsledare.

Röda Korset har idag 15 så kallade lyssnarcenter dit de som utsatts för könsrelaterat våld kan gå för att få psykosocialt stöd, hjälp med transport till sjukhus, medling med familjen och/eller delta i inkomstgenererande aktiviteter.


Tryck på bilden för att läsa mer om vad Röda Korset gör i DR Kongo och mer om könsrelaterat våld!

 


Från en sak till en annan.

Det känns lite konstigt. När jag började skriva i den här bloggen för ungefär en månad sen var det meningen att det mesta skulle handla om Södra Afrika och globalprojektet där, om länderna i sig och HIV/AIDS.

Men på vägen har något kommit emellan mer och mer - könsrelaterat våld. Det är något som intresserar, upprör, engagerar och berör mig mer än något annat jag läst om. Det är så påtagligt, alla kan ändå, på något sätt, föreställa sig att bli misshandlad, våldtagen eller bli utsatt för sexuella trakasserier och allt annat som ingår i begreppet "könsrelaterat våld". De flesta av oss har någon gång upplevt det, blivit tafsade på, blivit nedvärderade på grund av vårt kön, behandlats annorlunda på grund av vårt kön. Detta gäller både pojkar och flickor, män och kvinnor.

Det är nog detta och DR Kongo bloggen kommer handla mest om, då det är något jag känner att jag kan sätta mig in i och på något sätt förstå. Jag blir mer och mer intresserad varje dag.

Kvinnors utsatthet i krigets Kongo.

Från Nyhetsmorgon 18 oktober.
Margot Wallström slår larm i FN: de systematiska våldtäkterna i Kongo-Kinshasa fortsätter. Men det går att stoppa säger Charlotte Isaksson, försvarsmakten, och Madeleina Lundberg, Röda Korset.


Män krigar och kvinnor gråter.


 

Detta har jag tagit från Kvinna till Kvinnas vi rapporterar om kvinnor i krig, en rapport vi alla borde läsa och reflektera över.

Män krigar och kvinnor gråter. Så ser beskrivningarna oftast ut när krig och konflikter skildras i media. Bilder där kvinnor är aktiva och försöker påverka utvecklingen är sällsynta. Men ser verkligheten ut så här? Att kvinnor drabbas hårt av krig och konflikter, både som en del av civilbefolkningen och i egenskap av att vara kvinnor, är ett faktum. Men både män och kvinnor har en rad olika roller, i såväl krig som fred, som inte får plats i den givna könsmallen. Kvinnor är aktivister, beslutsfattare, familjeförsörjare och soldater. Aktörer att rapportera om och intervjua, oavsett om de är i maktposition eller som representanter för civilsamhället. Även om kvinnorna inte deltar i de faktiska striderna är de aktörer som lever i, har åsikter om och påverkar konflikten.

Idag skildrar media de sexuella övergrepp som kvinnor utsätts för i konflikter. Att våldtäkter ingår som en del i krigföringen är inget nytt i sig, men fenomenet började uppmärksammas först i samband med krigen i före detta Jugoslavien och Rwanda i 1990-talets början. Det är viktigt att dessa fruktansvärda brott skildras, men tyvärr är det vanligt att kvinnor som utsatts för denna typ av brott utlämnas och exploateras av medierna. När kvinnor porträtteras och i värsta fall namnges riskerar de att utsättas för ytterligare brott och repressalier från förövarna. De riskerar också att bli stigmatiserade och utfrysta av sina familjer och i det egna samhället. Här är utmaningen att rapportera men skydda offren, som nästan alltid är oerfarna av media och inte förstår vilka konsekvenser det kan få att ställa upp på en intervju. Ett sätt att göra sig mer säker på att en kvinna som intervjuas får stöd och är medveten om vad det innebär att låta sig intervjuas är att vända sig till kvinnoorganisationer

 

I de ingående beskrivningarna av våldtäkt och andra övergrepp mot kvinnor finns ofta ett inslag av frosseri. Våldtäkter illustreras med bilder som har en pornografisk ton. Det är inte alltid nödvändigt att ha så ingående beskrivningar för att nå fram till läsaren. Att använda alltför starka ord och bilder kan leda till en eskalering där till slut bara de grövsta brotten är värda att rapportera. När det gäller våldtäkter, sexuella övergrepp, våld mot kvinnor och människohandel är det inte ovanligt att offret mot sin vilja publiceras i bild. En vanlig illustration är att man arrangerar bilder där en kvinna ”spelar” offret som beskrivs i texten. Förövaren är inte i fokus utan offret. Det är självklart att den som är anklagad eller åtalad men inte dömd inte ska hängas ut i media, men vad ska gälla för brottsoffer?

 

Fyra uppmaningar från Kvinna till Kvinna

 

  • Se till att kvinnor syns i konfliktrapporteringen
  • Se till att kvinnor syns som aktörer – inte bara som offer
  • Tillfråga kvinnor som experter på konflikten och samhället i stort – inte bara i frågor rörande det egna könet
  • Se till att det civila samhället är synligt i rapporteringen

Våldtäkt som vapen.


"Jag var som ett odjur. Min hjärna fungerade inte.
Jag hade inget samvete, jag kunde inte skilja på rätt och fel."


Jag uppmanar alla att se dokumentären Våldtäkt som vapenUR Play.
"Över 150 000 kvinnor har våldtagits under de senaste tio årens krig som härjat i Demokratiska republiken Kongo. Några av förövarna avslöjar hur de ser på sina gärningar. Hur motiverar de sina våldtäkter? Kan de försonas med sitt förflutna genom att konfrontera sina offer?" 


Våldtäkt - det spelar ingen roll hur gammal du är.

                                    

Allmänt DR Kongo
:
I DR Kongo råder en allvarlig situation till följd av det långa kriget, den långa fredsprocessen och den pågående konflikten i östra delarna av landet. De mänskliga rättigheterna kränks genom frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter, stympningar och massakrer. De grova kränkningarna drabbar främst civilbefolkningen och beror på utbredd straffrihet, svaga statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg bildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom. 

Kvinnors rättigheter i DR Kongo:
Det kongolesiska samhället är traditionellt patriarkaliskt (män har mer makt) - hemgift, tvångsgifte och månggifte förekommer. Kvinnor bär en stor del av arbetsbördan, får ofta sitt första barn tidigt och föder i genomsnitt 6-7 barn. Mödradödligheten är en av de högsta i världen.

Lagstiftningen i landet är ofta diskriminerande mot kvinnor. En gift kvinna måste ha mannens tillstånd för mångt och mycket, bland annat för att förflytta sig, resa utomlands eller ansöka om pass. Hon måste ha tillåtelse för att sälja eller hyra fastigheter eller öppna bankkonto.
Vid skilsmässa får mannen vårdnaden om barnen medan kvinnan vanligtvis får besöksrätt.
Vid dödsfall får mannens släktingar överta hans egendom, inte makan.

Polygami förekommer på landsbygden trots att det är förbjudet. Prostitution är förbjudet enligt lag för barn under 14 år, trots det förekommer det ofta. Detta har lett till att sexuellt överförbara sjukdomar, bland annat hiv/aids, har fått stor spridning, speciellt i de konfliktdrabbade områdena.

Våld mot kvinnor, särskilt sexuellt våld, är ofattbart vanligt i DR Kongo. Det används som strategi i krigsföring för att tortera och förödmjuka, då man genom våldtäkt förstör familjer och hela samhällsstrukturer.
Nationella armén, polisen och andra väpnade grupper är skyldiga i de flesta fall av våld mot kvinnor, sexuellt våld och (mass)våldtäkter. Den absolut största delen av sexuellt våld mot kvinnor, äldre kvinnor, flickor och till och med spädbarn rapporteras från de östra provinserna Ituri, Nord och Syd Kivu, men förekommer i hela landet.

De drabbade kvinnorna får inte bara fysiska och psykiska men, utan förskjuts av sina män och familjer. För många av dem är det omöjligt att återvända till ett normalt liv. Den kongolesiska lagen tillåter inte abort vid våldtäkt och på grund av detta föds många barn som ett resultat av sexuellt våld.


Källa:
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Bild:
Unicef

Mer läsning:
Dennis Mukwege - Kvinnornas räddare lever på hoppet
Våldtäkt som vapen

 


"Jag tror att folk tycker att jag är dålig."


Juslaine Zambali säger att hennes problem började efter en våldtäkt för sex år sedan. Hon blev behandlad på Panzisjukhuset i Bukavu och är nu fysiskt återställd. Men hon fick andra problem:
- Mitt äktenskap kollapsade på grund av övergreppet. Vi hade ett barn tillsammans, men min man sa efter våldtäkten: "Kanske har du någon sjukdom som dödar mig nu. Jag måste ta hand om mitt eget liv, så du får gå."
...
- Livet är slut redan. Jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig, men jag tror att de tycker att jag är dålig.

Du kan glömma bort ditt eget barn - Christina Wahldén.

Bild


Hon dog med sitt bröst i handen.

                          

"De /soldaterna/ gick efter min dotter och jag visste att de skulle våldta henne. Men hon gjorde motstånd och sa att hon hellre skule dö än vara tillsammans med dem. De skar bort hennes vänstra bröst och lade det i hennes hand. De sa: "
vägrar du fortfarande?" Hon sa att hon hellre ville dö än att vara med dem. De skar bort hennes blygdläpparr och visade dem för henne. Hon sa: "Var snäll och döda mig". De tog en kniv och satte den mot hennes hals och gjorde sedan ett långt vertikalt sitt ner över hennes bröstkorg och öppnade hennes kropp. Hon grät, men till slut dog hon. Hon dog med sitt bröst i handen."

Du kan glömma bort ditt eget barn - Christina Wahldén.

Visst är det svårt att förstå? Förstå grymheten, ondskan, ilskan, viljan att förnedra?
Vi vill psykologisera det här ovan. Att det är någon med grava psykiska problem eller en ond man, en Hitler, en Mao, en Hussein.
Så är det oftast inte. Det är vanliga män. En familjefar med bra jobb, boende, ekonomi. Sen kommer kriget.
Från början säger man nej. Man vägrar. Men för att stå ut med det runt omkring sig normaliserar man våldet. Till slut är det inget konstigt. Man måste normalisera för att överleva.

Hur sjukt det än låter.

Bild


Kvinnokroppen är en vara som kan säljas många gånger

Det finns en "fördel" med människokroppar som inte finns med andra handelsvaror: kvinnornas och barnens kroppar kan säljas igen och igen och igen.

Organiserad brottslighet och olika kriminella grupper och syndikat uppskattas tjäna sju miljarder US dollar varje år på handeln med människor. Också här är de flesta fallen för sexuella ändamål.

Tanken svindlar.
Fyra miljoner människor.
Sju miljarder dollar.
Varje år.


Du kan glömma bort ditt eget barn
- Christina Wahldén.
Bild


Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik
RSS 2.0