Konsumtion som bidrar till svält.

Tillbaka efter ett seminarium som blev kortare än det var meningen. Vi pratade om multinationella företag och hur de bröt mot de mänskliga rättigheterna. Jag kom då att tänka på fiskandet kring Södra Afrikas kust. Många i Afrika svälter, och vårt användande av omega 3-tabletter bidrar till viss del. Vi fiskar fisk som skulle kunna motverka hungersnöden, helt enkelt för att: "vi tycker inte om fisk", "fisk är dyrt", "orkar inte laga något från grunden". Det är bisarrt. Vi måste tänka ett steg längre i vår konsumtion, går världen under för att vi använder ett återanvändbart kaffefilter istället för engångs? Eller att köpa lösviktste istället för påste? Vi kan göra så mycket, men många av oss är fast i våra gamla mönster.


Ett tips på en blogg som ger enkla tips på hur vi kan förändra våra konsumtionsvanor för att bidra till en bättre miljö är "Grön mamma" - läs och inspireras!

Vad är hållbar utveckling?

                           

Inom Röda Korset pratar man mycket om hållbar utveckling, att bistånden ska bidra till en hållbar utveckling. Vad betyder då begreppet?
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man vill förbättra levnadsstandarden, samtidigt som man vill se till att kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra.

Hållbar utveckling består av tre delar:
- Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
- Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
- Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Röda Korset anser att hållbar utveckling består av dessa tre delar. För att nå en hållbar utveckling krävs det att vi, som lever nu, tillgodoser våra behov utan att förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Vad är syftet?
Röda Korset vill öka medvetenheten, alltså sprida kunskap och förståelse, i Sverige om globala frågor, exempelvis miljöpåverkan, uppkomst av svält, konflikter och brott mot mänskliga rättigheter. För att förbättra människors villkor är det viktigt att bekämpa fattigdom, svält och sjukdomar. Det är inte svårt att tänka sig att levnadsstandarden förblir låg när människor drabbas av fattigdom, svält och sjukdomar. 

Hur ser det ut?
Världens resurser är ojämnt fördelade och ojämlikheterna mellan fattiga och rika är tydliga på alla områden; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det finns en mängd orsaker till att människor i olika delar av världen lever under så skilda villkor, men vad som blivit allt tydligare är att det huvudsakligen handlar om politik, såväl då som nu, och om omfattningen och inriktningen på handel. Något som blir mer och mer viktigt är även klimatfrågan. Fler och fler samhällen drabbas av klimatpåverkan.

Vad gör Röda Korset?
Lokalt: I Röda Korsets verksamhetsgrupper inom Hållbar Utveckling utgår vi från att allt börjar med oss själva och att mycket går att förändra på hemmaplan. 
Internationellt: Röda Korsets arbete med hållbar utveckling internationellt är att stärka lokalsamhällenas återhämtningsförmåga. Med det menas deras förmåga att anpassa sig till och klara återkommande eller långvariga katastrofer och kriser eller större socioekonomiska förändringar, så att människorna kan skydda sig och bygga vidare på vad de redan har skapat. (Om hållbar utveckling på Röda Korsets skolsajt)Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik
RSS 2.0