När orden inte räcker till.

Åttaårige Michée har flugit ensam hela vägen från Kongo. Snart ska han möta sin mamma, pappa och lillebror för första gången på tre år. Familjen står på flygplatsen i Luleå vid middagstid onsdag den 24 februari 2010 och väntar vid utgång 6. Det är en väntan full av känslor. Planet landar och ut kommer en massa människor. Mitt i högen kommer en liten kille med allvarlig och frågande uppsyn; det syns i blicken att han är förvånad över uppståndelsen.
Mamma Chantal fångar direkt upp Michée i sina armar och de kramar om varandra länge innan blickarna till slut möts. Näst på tur står pappa Vital och lillebror Josué.
Det är ett möte med många känslor och en stor lättnad. Det har gått bra den här gången. Michée får för första gången träffa sin lillebror Josué och de tittar nyfiket på varandra.
Rätten att leva tillsammans med sin familj är självklar, men så oerhört svårt för många människor som kommer från alla jordens krigs/konflikt- och katastrofområden.
Barbro Andreasson från Bodenkretsen har följt familjen hela vägen och hjälpt dem för att möjliggöra den här återföreningen. Det har varit svårt och komplicerat.
-Jag ger aldrig upp, säger Barbro. Jag såg direkt att migrationsverket hade gjort en rad fel i sin bedömning och nu står vi här och Michée har fått komma till sin familj. Det saknas en syster och bror fortfarande, men vi har stora förhoppningar om att snart kunna hjälpa dem också, berättar Barbro.
- Bara vi får möjlighet att också låta dem ta ett DNA-prov så att vi kan bevisa att mamman och pappan hör ihop med barnen. Jag tror och hoppas att vi under året skall kunna lösa det.
Pappan Vital berättar att de aldrig hade befunnit sig i Sverige om inte han varit politiskt engagerad:
- Jag har suttit fängslad för mina politiska åsikter i sex år. Röda Korset har funnits med mig hela tiden. Under fängelsetiden fick jag regelbundet besök av Röda Korset och jag fick också möjlighet att skicka rödakorsmeddelanden till min familj.
Under fångeskapen fick Vital uppleva svår tortyr och när han plockar av sig sockarna för att visa fötterna så ser man att alla tånaglar är bortryckta. Under fångenskapen blev han och hans medfångar också misshandlade, antingen piskade eller slagna med tillhyggen varje dag. Till slut lyckades Vital fly och hamnade i ett flyktingläger. Därifrån kom han och hans fru Chantal till Sverige som kvotflyktingar 2008. Det var en flykt för att överleva. Barnen blev kvar i Kongo, men nu kanske det finns en möjlighet att alla får återförenas.
När Chantal skall beskriva den hjälp de fått av Röda Korsets Barbro Andreasson så spricker ansiktet upp i ett stort brett leende.
-Barbro är kärleken själv, vi älskar henne, hon är en fantastisk människa.
Åttaårige Michée har flugit ensam hela vägen från Kongo. Snart ska han möta sin mamma, pappa och lillebror för första gången på tre år. Familjen står på flygplatsen i Luleå vid middagstid onsdag den 24 februari 2010 och väntar vid utgång 6. Det är en väntan full av känslor. Planet landar och ut kommer en massa människor. Mitt i högen kommer en liten kille med allvarlig och frågande uppsyn; det syns i blicken att han är förvånad över uppståndelsen.

Mamma Chantal fångar direkt upp Michée i sina armar och de kramar om varandra länge innan blickarna till slut möts. Näst på tur står pappa Vital och lillebror Josué.
Det är ett möte med många känslor och en stor lättnad. Det har gått bra den här gången. Michée får för första gången träffa sin lillebror Josué och de tittar nyfiket på varandra.

Rätten att leva tillsammans med sin familj är självklar, men så oerhört svårt för många människor som kommer från alla jordens krigs/konflikt- och katastrofområden.
Barbro Andreasson från Bodenkretsen har följt familjen hela vägen och hjälpt dem för att möjliggöra den här återföreningen. Det har varit svårt och komplicerat.

-Jag ger aldrig upp, säger Barbro. Jag såg direkt att migrationsverket hade gjort en rad fel i sin bedömning och nu står vi här och Michée har fått komma till sin familj. Det saknas en syster och bror fortfarande, men vi har stora förhoppningar om att snart kunna hjälpa dem också, berättar Barbro.
- Bara vi får möjlighet att också låta dem ta ett DNA-prov så att vi kan bevisa att mamman och pappan hör ihop med barnen. Jag tror och hoppas att vi under året skall kunna lösa det.

Pappan Vital berättar att de aldrig hade befunnit sig i Sverige om inte han varit politiskt engagerad:
- Jag har suttit fängslad för mina politiska åsikter i sex år. Röda Korset har funnits med mig hela tiden. Under fängelsetiden fick jag regelbundet besök av Röda Korset och jag fick också möjlighet att skicka rödakorsmeddelanden till min familj.

Under fångeskapen fick Vital uppleva svår tortyr och när han plockar av sig sockarna för att visa fötterna så ser man att alla tånaglar är bortryckta. Under fångenskapen blev han och hans medfångar också misshandlade, antingen piskade eller slagna med tillhyggen varje dag. Till slut lyckades Vital fly och hamnade i ett flyktingläger. Därifrån kom han och hans fru Chantal till Sverige som kvotflyktingar 2008. Det var en flykt för att överleva. Barnen blev kvar i Kongo, men nu kanske det finns en möjlighet att alla får återförenas.

När Chantal skall beskriva den hjälp de fått av Röda Korsets Barbro Andreasson så spricker ansiktet upp i ett stort brett leende.

- Barbro är kärleken själv, vi älskar henne, hon är en fantastisk människa.

Från redcross.se om familjeåterförening

Vad är Dublinförordningen?

lagen.nu kan du läsa om olika rättsfall gällande Dublinförordningen.
I rättsfallet MIG 2007:32 där det i ingressen står att:

                                 "vid överföring enligt Dublinförordningen skall inte en ansökan om uppehållstillstånd på grund av
                                  anknytning till make/maka och/eller barn prövas enligt utlänningslagen utan i stället avvisas."

Inom EU är det Dublinförordningen som avgör i vilket land den asylsökande ska söka asyl. Enligt Dublinförordningen ska asyl sökas i det första land den asylsökande anländer till från tredje land (alltså ett land utanför EU). Om en asylansökan är inlämnad i ett annat EU land ska alltså detta land skicka tillbaka den asylsökande till det EU-land han eller hon först kom till. Detta gäller inte om den asylsökande redan bott i landet i mer än 6 månader före han eller hon lämnar in sin asylansökan. (migrationsinfo.se)

Man kan säga vad man vill om det här. Jag håller med Röda Korsets i deras uttalanden. Men de finns de som inte gillar att Dublinförordningen försvagas.

Åsikter på Politiskt Inkorrekts inlägg "Migrationsverket struntar i att följa Dublinförordningen"
Fundersam: "Som om det inte räcker att lösa våra egna problem. Skall vi nu också ta hand om Greklands"
Mariah_Magdalena: "Partierna har olika smygagenda för invandringen, trots allt prat om humanism.
Vänsterflygeln vill ha dem för att fattiga oftast röstar på den bidragsvänliga vänstern, och högerpartierna vill ha hit dem för att upprätthålla en hög konkurrans om jobben, och hålla lönerna nere
."Läs gärna SvD's artikel Sverige skickar barn till läger som handlar om hur ensamkommande flyktingbarn skickas till Malta.


Röda Korset välkomnar beslutet att stoppa avvisningarna.


Igår skrev jag om Röda Korsets och ECRE's uppmaning till EU:s regeringar att stoppa överföringar till Grekland och istället handlägga deras asylärende i det land de befinner sig i.
Igår eftermiddag rapporterade Sydsvenskan att "Sverige stoppar alla avvisningar av asylsökande till Grekland med omedelbar verkan."
Idag läste jag på Svenska Röda Korsets hemsida att "Röda Korset menar att beslutet kunde ha fattats tidigare. Situationen för de asylsökande i Grekland har varit känd länge, därför borde Migrationsverket ha agerat tidigare.

Eva Ulfvebrand är flyktingpolitisk sakkunnig på Röda Korset.
– Vi har väntat på det här länge och vi har försökt att få stopp på det här under lång tid. Så jag tycker att man hade kunna ta det här tidigare, säger hon."

Hur som helst - ett väldigt viktigt beslut i rätt riktning!

Sluta skicka asylsökande till Grekland.

Svenska Röda Korset, och andra medlemmar i nätverket ECRE *, uppmanar i dag (läs igår) EU:s regeringar att följa Belgiens, Storbritanniens, Islands och Norges beslut att stoppa överföringar av asylsökande till Grekland och istället handlägga deras asylärende i det land de befinner sig.
Politiker och myndigheter i Europa får i dag uppmaningen i ett brev. Svenska Röda Korset har skickat brevet till migrationsminister Tobias Billström, Migrationsöverdomstolen, Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm, Göteborg och Malmö samt till Migrationsverket.

- Frontex, EU: s gränsbyrå, skickar just nu gränspersonal för att hjälpa Grekland att stoppa människor från att komma in via landgränsen mot Turkiet. Paradoxalt nog sker detta samtidigt som de flesta EU-länder skickar tillbaka asylsökande till Grekland och därmed försvårar arbetet i landet ännu mer. Europeiska länder måste arbeta mer solidariskt inom EU, säger Bjarte Vandvik, ECRE: s generalsekreterare.

Flyktingars rättigheter kränks i Grekland
I Grekland får de flesta människor som har skyddsbehov inte ens möjlighet att få sina asylansökningar prövade. Det finns nu fler än 52 000 obehandlade asylärenden i Grekland. I Aten, där den största asylmottagningen finns, tas endast ett fåtal ansökningar emot per vecka.
För dem som faktiskt lyckas med att söka asyl i Grekland finns ingen möjlighet att få ett erkännande som flykting. Praktiskt taget inga asylsökande (0,3 procent) har beviljats internationellt skydd i Grekland under 2009.

I förra veckan, rapporterade FN: s särskilde rapportör i tortyrfrågor, Manfred Nowak, om de enorma svårigheterna att få tillgång till asylförfarandet i Grekland samt om de dåliga förhållanden som möter migranter och flyktingar i förvar. Även FN uppmanar nu EU att stoppa överföringar av asylsökande till Grekland samt att omförhandla Dublinförordningen. Detta följer på en liknande uppmaning från Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, att stoppa alla överföringar till Grekland på grund av de extremt svåra förhållanden som asylsökande möter där.

Dublinförordningen bör reformeras
EU-kommissionen, EU: s regeringar och Europaparlamentet diskuterar för närvarande hur man skall reformera Dublinförordningen. Röda Korset och ECRE har krävt en fullständig översyn av Dublinförordningen, som för närvarande medför att asylsökande sänds tillbaka till länder som inte ger tillräckligt skydd. Som ett första steg i rätt riktning, stöder nu ECRE:s medlemmar inrättandet av en mekanism för att stoppa överföringarna av asylsökande till länder som inte kan garantera en fullständig och rättssäker prövning av ett asylärende och ett mottagande med fullgod standard. För närvarande har endast ett fåtal länder upphört med överföringar till Grekland. En mekanism för att under vissa förutsättningar kunna avbryta ett överförandeförfarande skulle tvinga alla medlemsstater att dela ansvaret och agera samstämmigt.
Dublinförordningen bygger på grundtanken att den asylsökande ska få samma prövning av sin asylansökan oavsett var inom unionen den behandlas, men idag ser verkligheten helt annorlunda ut. Bedömningen av samma asylskäl kan i skilda EU-länder utfalla helt olika. Det finns idag stora skillnader i rättssäkerheten för asylsökande i olika europeiska länder men också stora skillnader i mottagningsvillkor och situationen efter att eventuellt skydd har erhållits.

* Vad är ECRE?

ECRE, European Council of Refugees and Exiles, är ett nätverk bestående av 68 organisationer i 30 europeiska länder som samarbetar för att skydda och respektera flyktingar.


Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik
RSS 2.0