Våra mobiler underblåser konflikter.


I senaste numret av Henry, Röda Korsets medlemstidning, fanns en kort "artikel" vid namn "Här föds din mobil".

"... Inuti schakt, som ofta rasar samman eller fylls av giftiga gaser, bryter de bland annat coltan, en dyr mineral som är avgörande för att du ska kunna ringa i din mobiltelefon eller spela på ditt datorspel. Men gruvbrytningen är inte enbart ett arbetsmiljöproblem. I slutet av förra året släppte SwedWatch, och ett flertal andra organisationer, rapporten Konfliktmineraler i våra mobiler. Rapporten slår fast att utvinningen av bland annat coltan underblåser väpnade konflikter mellan den kongolesiska armén och rebellgrupper. För att komma till rätta med problemen uppmanar organisationerna företag som Sony Ericsson och Nokia att öka sina ansträngningar för att bidra till en laglig och konfliktfri gruvdrift."

Jag hittade rapporten de nämnde, Konfliktmineraler i våra mobiler.

Arbetsvillkor och militär närvaro inom gruvbrytningen i östra Kongo-Kinshasa
• Östra Kongos gruvbrytning domineras helt av småskalig och informell
gruvbrytning.
• De flesta gruvbrytarna tjänar mellan 1 och 3 USD per dag (FNs fattigdomsgräns är 2 USD per dag).
• Omkring 75 procent av de småskaliga gruvarbetarna tjänar för lite för att
kunna försörja sina familjer.
• Arbetet kännetecknas av farliga arbetsmoment och bristande säkerhet.
• Skuldslaveri och barnarbete förekommer i gruvorna.
• Närvaron av väpnade grupper kan se mycket olika ut; allt från att en
rebellgrupp eller FARDC helt kontrollerar gruvdriften till att en civilt skött
gruva begär säkerhetsbeskydd ibland eller att väpnande grupper begär
avgifter på vägen till handelshusen. De flesta gruvor i provinserna Nord
och Syd Kivu har någon form av säkerhetsproble
Arbetsvillkor och militär närvaro inom gruvbrytningen i östra Kongo-Kinshasa
• Östra Kongos gruvbrytning domineras helt av småskalig och informell gruvbrytning.
• De flesta gruvbrytarna tjänar mellan 1 och 3 USD per dag (FNs fattigdomsgräns är 2 USD per dag).
• Omkring 75 procent av de småskaliga gruvarbetarna tjänar för lite för att  kunna försörja sina familjer.
• Arbetet kännetecknas av farliga arbetsmoment och bristande säkerhet.
• Skuldslaveri och barnarbete förekommer i gruvorna.
• Närvaron av väpnade grupper kan se mycket olika ut; allt från att en  rebellgrupp eller FARDC helt kontrollerar gruvdriften till att en civilt skött  gruva begär säkerhetsbeskydd ibland eller att väpnande grupper begär avgifter på vägen till handelshusen. De flesta gruvor i provinserna Nord och Syd Kivu har någon form av säkerhetsproblem.

Vi konsumenter kan ställa större krav på tillverkarna och företagen! De är stora företag med mycket makt, därför borde de kunna ställa krav på underleverantörerna. Skulle vi i väst arbeta i en så farlig miljö som dessa gruvarbetare gör skulle vi få mycket bra betalt. Jag kollade, och på lönestatistik står att en svensk gruvarbetare får 28530 kr i medellön. Det finns nog inte någon i västerländsk medelklass som skulle sänka sig till 7-21 kr/dag...

Läs mer på Rättvishandel.net!

Soldaternas rätt till behandling?

Läser i DN om Hutu-ledare inför rätta för brott begågna i Kongo.
"Två ledare för en hutuisk rebellrörelse ställdes inför rätta i Stuttgart i Tyskland på onsdagen.Ignace Murwanashyaka och Straton Musoni åtalas för att från sina tyska bostäder ha givit telefonorder om massakrer och gruppvåldtäkter till FDLR, ett av de banditgäng i östra Kongo som under täckmantel av att vara politiska rörelser ägnat sig åt våld och massakrer. Åtalet omfattar hela 26 fall av brott mot mänskligheten och 39 fall av krigsbrott under 2008–2009."

Tycker att det är synd att nyhetsflödet om Kongo avtagit avsevärt sedan förra hösten. Hittade dock en text av Margot Wallström och Denis Mukwege på SvD's brännpunkt från Internationella kvinnodagen.

Mukwege tar upp något viktigt:
Ett problem är de allvarliga brister som förekommer i Kongo-Kinshasas rättssystem. Det behövs också ett starkare fokus på prevention och utbildning i mänskliga rättigheter för soldaterna som integreras in i den kongolesiska armén. Som läkare vet jag vikten av att behandla trauman, och vet att soldaterna kan ha dem efter att ha varit del av en milisgrupp under lång tid. Behandling av dem är en preventiv åtgärd för Kongos kvinnor.

Man kan tycka vad man vill. Jag vet att behandling av soldater kanske inte är det första man tänker på. Men konflikter och krig har pågått i stort sett hela tiden ända sedan 1993. Det är inte otänkbart att en del av soldaterna i den kongolesiska armén själva blivit utsatta för våld. Flera växte säkert upp på då. Vi kan inte lägga hela skulden på soldaterna. De är inte monster, oavsett vad vi vill tro.

"I samband med Nürnberg-rättegångarna sa man att det sexuella våldet offren utsatts för under andra världskriget var obeskrivligt. Dessutom påstods sexuellt våld i krig länge vara oundvikligt, eller en oavsiktlig bieffekt av konflikt. Det är inte sant. Och det är hög tid att vi ersätter vokabulären och hanterar dessa brott som alla andra brott mot mänskliga rättigheter: Låt oss göra sexuellt våld otänkbart och oacceptabelt."
Föreläsning: Könsrelaterat våld i DR Kongo


Foto:
Malin Hoelstad


Starttid
: 2010-12-09 18:30
Sluttid: 2010-12-09 20:30
Plats: Restaurangen Stadshuset Sundsvall, Stora Torget, ingång baksidan
Arrangör: Röda Korset

I konfliktens spår utsätts tusentals flickor och kvinnor för könsrelaterat våld i östra Demokratiska Republiken Kongo. Röda Korset arbetar för att bekämpa det sexuella våldet och bistå de flickor och kvinnor som utsatts med bl.a. psykosocialt stöd och transport till sjukhus.
Immaculée Hamuli och Florence Kashala Bilonda från Kongos Röda Kors kommer nu till Sverige och Sundsvall för att berätta om situationen i landet och om Röda Korsets arbete.

Immaculée
är koordinator för arbetet mot könsrelaterat våld i provinsen Norra Kivu i östra DR Kongo. 
Florence är koordinator för arbetet mot könsrelaterat våld i provinsens Södra Kivu i östra DR Kongo.
Båda ansvarar för Röda Korsets arbete i respektive provins med informationspridning, påverkansarbete samt Röda Korsets mottagningscenter/lyssnarcenter för de barn, kvinnor och män som har utsatts för sexuellt våld.

Föreläsningen tolkas till svenska.
Fri entré
Välkommen!


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Hur kan man stoppa våldet mot kvinnor i DR Kongo?

                         

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic skrev i mars en debattartikel i DN om hur Margot Wallström kan stoppa FN-anställdas sexuella våld i DR Kongo.

Han berättar om att flera gånger under 2000-talet har FN och frivilligorganisationer och medier slagit larm om övergrepp begångna av FN-personal i fält. De har utnyttjat kvinnor och barn i utbyte mot säkerhet, utbildning och transporter. Det står att läsa att FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan 2004 införde nolltolerans för sexuella kontakter mellan FN-personal och civilbefolkning. Hans efterträdare Ban Ki-moon har fortsatt på samma linje. Jag tycker att det är bisarrt att man inte hade denna nolltolerans innan. Vem som helst förstår väl att människor i en maktposition kan dra nytta av den, speciellt när de har makten i ett så ostabilt, osäkert och krigshärjat land? Jag håller med honom i att internationell närvarp ska stärka, inte förvärra, säkerheten för kvinnor och barn. Vem kan man lita på om man inte ens kan lita på dem som är där för att hjälpa och skydda?
Han menar att Margot Wallström bör överväga följande åtgärder:

Avskaffa straffriheten.
I korthet åtala och straffa personal som missköter sig.

Integrera kampen mot sexuellt våld i alla FN-mandat.
När säkerhetsrådet nyligen förlängde uppdraget för FN-styrkan i Kongo krävde man samtidigt att landets regering skyddar civila från sexuellt våld och att generalsekreteraren utreder anklagelser om sexuellt våld av FN-personal.

Använd de internationella domstolarna.
Sexuellt våld i krig är ett brott mot internationell rätt och ett krigsbrott. Internationella brottmålsdomstolen ICC ska enligt Romstadgan åtala och döma i sexualbrottsmål i samband med väpnade konflikter.

Befria sexslavarna.
Unga flickor som hålls som sexslavar åt parter i väpnade konflikter måste få samma stöd och rätt till återintegration som pojkar som värvats som barnsoldater. Alla länder som bidrar med militär, polisiär och civil FN-personal måste utbilda om mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Stärk kvinnors inflytande i krig och fred.
FN måste stödja medlemsländerna i deras arbete för att stärka kvinnors säkerhet och rättigheter inte bara i väpnade konflikter utan också i en postkonflikt- och återuppbyggnadsfas. Staterna måste uppmuntras att ansluta sig till och leva upp till grundläggande FN-konventioner och -deklarationer om kvinnors rättigheter.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Vatten, mödravård och integration i DR Kongo.För att möta befolkningens behov arbetar Röda Korset i DR Kongo västra delar Kinshasa och provinsen Equateur med att förbättra tillgången på rent vatten och bra sanitet. Arbetet går ut på att bygga brunnar och latriner för att förhindra vattenrelaterade sjukdomar. En av filmerna handlar om mammagrupper där man bla diskuterar jämställdhet och startar inkomstgenerande projekt. Man försöker också att integrera minoriteter i samhället. Filmen kan användas för information till globalprojeketet, DR Kongo.


DR Kongo - de förlorade barnen i Goma.I östra delen av Demokratiska republiken Kongo, som i årtionden har härjats av krig, saknas hundratals barn eller är separerade från sina familjer. Sjutton år gamla Shukuru har inte sett sina föräldrar på åtta månader. Med hjälp av ICRC har han hittat åtminstone en del av sin familj.


Timbuktu i Kongo.


På SVT Play finns det mycket att kolla på. Har varit och tittat där nu och hittade ett klipp - "Timbuktu i Kongo". Det handlar om Timbuktu som möter kvinnor i Kongo som överlevt våldtäkter och krig. Han åker till Panzi-sjukhuset i Bukavu och han talar med gynekologen Denis Mukwege, som vunnit FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palme-priset, och han har figurerat mycket i media på sista tiden. Timbuktu är ett bra medel när det gäller att sprida kunskap hos unga då han är en känd och mycket omtyckt artist.

Här är en artikel från DN 15 april om Rebecca Masika Katsuva som hjälper andra våldtagna kvinnor.
Här är ett klipp från förra årets Världens barngala, där Timbuktu är i Kongo, utsänd av Musikhjälpen.
Bild


Kvinnor marscherar mot krigsvåldtäkt.

Flera tusen kvinnor protesterade mot de massvåldtäkter och sexuellt krigsvåld som utförts i östra Kongo-Kinshasa den senaste tiden genom att marschera genom staden Syd-Kivu på söndagen.

Omkring 1 700 kvinnor, som deltagit i ett veckolångt möte om fred och utveckling, deltog i protestmarschen som leddes av presidentfrun Olive Lembe Kabila. På plakaten kunde läsas: "Nej till sexuell terrorism". FN beräknar att 15 000 kvinnor våldtogs i östra Kongo-Kinshasa förra året.
SvD 17 oktober

På tal om tidigare inlägg. Här är ett handfast exempel på vad man kan göra. Kvinnor som säger ifrån. Kvinnor som organiserar sig mot våldet.

Förresten, i alla mobiler med uppladdningsbart batteri finns metallen kobolt som huvudsakligen bryts i Kongo. Hittade en bild hur kedjan ser ut, från Kongo till lilla Sverige. Vi har alla en liten bit av Kongo med oss varje dag.


Kongo - ärvd konflikt från Rwanda.Lite bakgrundsfakta till det "inofficiella" kriget i Kongo från DN i maj 2009.

Grundkonflikt: Mellan tutsier och hutuer (liksom i Rwanda).


Stridande parter:
1) Tutsimilis med rebelledaren Laurent Nkunda som vill skydda tutsiminoritet. 2) Kongos nationella armé. FN-styrkan MONUC, 20  000 man – största FN-operationen i världen – stöder armén.


Dessutom
: 3) Rwandisk hutumilis (som Nkunda vill utplåna). 4) Mai-mai gerilla. Rebellgrupperna strider mot varandra och mot Kongos armé. Såväl regerings trupper som rebellsoldater anklagas för plundring och våld mot civilbefolkning.


Krigsutbrott:
1998. 5,4 miljoner människor har dött vilket är flest i ett krig sedan andra världskriget. Den konflikt där mammor och barn har störst behov av skydd.

WHO-rapport (2005): 40 000 kvinnor våldtogs under krigets fem första år i de östliga provinserna södra Kivu och Maniema.


Rekrytering av barnsoldater ökar.
Totalt 60 000 barn är på flykt i området och 85 procent av skolorna är stängda.


Ekonomiska intressen:
I öster finns naturtillgångar av guld, tenn och coltan som rebellerna vill behålla. Flera hjälporganisationer har tvingats avbryta sina insatser.


Nkunda gripen:
I januari 2009 greps rebelledaren Laurent Nkunda i Rwanda. Misstänkt spel för gallerierna, eftersom han är god vän med Rwandas president Paul Kagame och han har inte lämnats ut.


En FN-rapport v
isade att Nkunda tog emot finansiering av rwandiska personer, vilket innebar att Sverige drog in planerat bistånd till Rwanda

 

Det här är alltså siffror från 2009. Sedan dess har fler blivit hemlösa, fler tvingats på flykt, fler dödats, fler våldtagits och fler barn blivit föräldralösa. Och det här talar vi inte om. Jag tänker inte ta upp diskussionen om hur många som måste dö för att det ska uppmärksammas och pratas om i media, att det är inte är svenskar och så vidare. Det är helt enkelt otroligt sjuk att större delen av svenska befolkningen inte har någon aning om hur det står till. Jag hade inte en aning om det här innan jag började min praktik på Röda Korset. Vi måste sprida kunskap, hitta människor som vill hjälpa och bli medvetna om verkligheten. Vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa?

 

Bild


Soldater våldtar i Kongo.

Saxat och lite ändrat från DN 15 oktober:
"Wallström anklagade på torsdagen regeringstrupperna FARDC i Kongo-Kinshasa för att ha begått hundratals våldtäkter för några veckor sedan. FN-organet Monusco rapporterade om nya övergrepp i regionen Walikale, samma trakt där hundratals kvinnor våldtogs mitt för ögonen på sina anhöriga och bygrannar.

 

Jag är djupt oroad av FARDC:s fortsatta militära aktioner i Walikale och för civilas skydd, sade Wallström i FN:s säkerhetsråd och hänvisade till Monuscos rapport om våldtäkter, mord och plundring.

Margot Wallström kallade för en tid sedan Kongo-Kinshasa för världens våldtäktshuvudstad.

 

Det här är alltså regeringen styrkor, de som är till för att skydda befolkningen. Hur långt har det inte gått när civilbefolkningen blir våldtagna och förnedra av de som är utsända att skydda dem?
Nu ser vi att det i alla fall uppmärksammas, men bara när det är 100-tals gruppvåldtäkter, vi ser inte människorna bakom. Ska snart länka till en kort bok om detta, om kvinnorna som våldtas i media, hur man ser på dem och hur vi påverkas av medias sätt att framställa "offren".

 

Bild


Mörka, kvävande skuggor."Ett bedövande regnmoln ligger som en skugga över våra hus och våra sinnen. När morgonen gryr är det än en gång dags för hoppet att slås i spillror och den ynka glädjen att försvinna när vi ser hur många är borta efter den våldsamma natten. De vackra minnena överger mig för att bytas ut mot mörka, kvävande skuggor.

Det är aldrig riktigt dag, det är mörker, skuggor, nätter och faror som lurar. Bland träden finns rebellerna. Tretton har blivit bortförda de senaste sex dagarna. Vi mot dem, men vi har inga kulsprutor, knivar, pistoler eller händer. Trevande, farliga, hårdhänta händer. Händer som vill förnedra, förgöra och utrota.

De säger att här råder fred. Om det här är fred kan jag inte föreställa mig vilket helvete krig är. De lovar, men inte har hänt. De som är här för att skydda oss våldtar våra kvinnor. De som är här för att rädda oss förnedrar oss.

Hur ska det någonsin kunna bli fred?"

 


Är prostituerade barn häxor?

                                        

                                        

Barnens rättigheter i DR Kongo:

DR Kongo har en väldigt ung befolkning – nästan hälften av invånarna är under femton år. Konflikterna i landet har lett till svåra konsekvenser för barnen i form av extrem fattigdom, våld, flykt, föräldralöshet, brist på tillgång till hälso- och sjukvård, utebliven skolgång och arbete i mycket unga år.

Det förekommer även barnsoldater i vissa väpnade grupper. Dock har antalet minskat de senaste åren. Det finns tiotusentals gatubarn i landet, särskilt i Kinshasa och andra storstäder. De är antingen föräldralösa, har flytt undan kriget eller anklagats för att vara häxor. De tvingas tigga, stjäla eller prostituera sig för att överleva.

Många använder droger, vissa organiserar sig i kriminella grupper, beväpnar sig och begår våldshandlingar. Barnen behandlas ofta illa av polisen som snarare betraktar gatubarnen som kriminella än hjälpbehövande. Det har rapporterats om massarresteringar av gatubarn i syfte att ”rensa” städernas gator.

På grund av låg utbildningsnivå, långvariga ekonomiska svårigheter och väckelsekyrkor har föreställningen att barn kan inneha kraft som medför olycka underblåsts. Det är inte ovanligt att ett barn anklagas för häxeri när en familj drabbats av svårigheter. Familjen förskjuter barnet och barnet hamnar på gatan. FN - organet UNICEF bedömer att 70 procent av de 13 000 gatubarn man uppskattar finns i Kinshasa är offer för anklagelser om häxeri.

Trots att DR Kongo har ratificerat barnkonventionen gör rättsväsendet ofta ingen skillnad mellan barn och vuxna.Källa:
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Bilder:
Sveriges Radio
Sveriges Radio


Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik
RSS 2.0